Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

| - Chuyên mục: Kiến thức phần mềm
Bước 1: Vào menu File New, tạo một file mới kích thước 2560x1440 pixels, độ phân giải 300 pixels/inch.
Chọn công cụ Gradient Tool (G), thiết lập chế độ Radial Gradient từ thanh tùy chọn nằm trên cùng giao diện chính.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Thiết lập dải màu chuyển từ #3d2626 sang #060404.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhấn giữ và rê chuột lên vùng nền theo hướng mũi tên từ dưới lên, lệch về phía trái một chút.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 2: Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool, vẽ một hình tròn ở vị trí bất kỳ trên nền ảnh (nhấn thêm phím Shift khi vẽ).

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Tạo một layer mới nằm trên layer Background, đặt tên là Layer 1. Chọn công cụ Gradient Tool (G), thiết lập chế độ Radial Gradient từ thanh tùy chọn nằm trên cùng giao diện chính. Thiết lập dải màu chuyển từ #000000 sang #ffffff.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhấn giữ và rê chuột trong phạm vi vùng chọn hình tròn theo hướng từ trên xuống dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Vào menu Edit Define Brush Preset, đặt tên cho Brush mới là Sphere.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 3: Chọn công cụ Brush, sau đó vào menu Window Brush, chọn nét cọ Sphere vừa tạo và thiết lập các thông số như hình bên dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Tạo một layer mới, đặt tên là Layer 2. Nhấn phím D để chuyển bảng màu về hai màu đen/trắng, nhấn tiếp phím X để chọn màu cọ trắng. Vẽ ngẫu nhiên các vòng tròn trên nền như hình dưới đây.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bạn sẽ thấy phía trên các vòng tròn màu nhạt sẽ xuất hiện một vòng tròn màu đậm trông rất chướng mắt. Thật ra vòng tròn này chính là Layer 1 mà bạn đã tạo mẫu trước đó.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Muốn ẩn vòng tròn này đi, bạn chỉ việc nhấn biểu tượng con mắt nằm trước Layer 1 từ bảng Layer.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 4: Tạo một layer mới, đặt tên là Layer 3. Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool, vẽ một hình chữ nhật trải dài từ cạnh trái đến cạnh phải của nền ảnh.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Chọn công cụ Gradient Tool, thiết lập chế độ Linear Gradient từ thanh tùy chọn, dải màu chuyển từ #000000 sang #ffffff.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhấn giữ và rê chuột trong phạm vi vùng chọn hình chữ nhật theo hướng từ dưới lên trên.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Thiết lập chế độ hòa trộn Color Dodge cho Layer 3.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 5: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi Layer 3, nhấn Ctrl+T và xoay dải màu chuyển một góc khoảng 30 độ, nhấn Enter.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy dải màu chuyển thứ hai hơi dư một chút so với dải màu chuyển đầu tiên.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Do đó, bạn cần cắt bỏ phần dư bằng công cụ Rectangular Marquee Tool. Bạn khoanh vùng phần dư, sau đó nhấn chuột phải lên vùng chọn, chọn Feather.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhập giá trị Feather Radius như hình dưới đây.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Sau đó nhấn Delete để xóa phần thừa. Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Tương tự, bạn cũng xóa đi phần thừa nằm dưới góc trái của ảnh.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Đồng thời, bạn tạo thêm một dải màu chuyển nữa nằm phía trên dải màu chuyển đầu tiên. Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Lưu ý:Nếu đặt Layer 2 nằm dưới các layer chứa dải màu chuyển, bạn sẽ thấy hiện tượng cháy hình.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Muốn khắc phục hiện tượng trên, bạn chỉ việc di chuyển Layer 2 lên nằm trên các layer chứa dải màu chuyển, đồng thời giảm Opacity xuống còn khoảng 50%-75%, như vậy ảnh sẽ không bị cháy nữa.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 6: Tạo một layer mới nằm dưới Layer 2 và nằm trên các layer chứa dải màu chuyển, đặt tên là Layer 4. Đổ màu cho toàn bộ nền của Layer 4 bằng cách nhấn Alt+Delete. Thiết lập chế độ hòa trộn Color Dodge cho Layer 4.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Chọn công cụ Brush Tool, thiết lập nét cọ mềm màu trắng, kích thước khoảng 170 px.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Chấm một điểm nằm giữa dải màu chuyển như hình bên dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Tương tự, bạn tạo thêm hai điểm nữa như hình dưới đây.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 7: Tạo một layer mới nằm trên cùng, đặt tên là Layer 5. Chọn công cụ Brush với nét cọ mềm, màu thay đổi tùy ý, pha trộn màu cho Layer 5 như hình dưới đây.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Thiết lập chế độ hòa trộn Overlay cho Layer 5.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 8: Tạo một layer mới nằm trên cùng, đặt tên là Layer 6, đổ màu nền trắng (Ctrl+Delete) cho toàn bộ Layer 6.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Vào menu Filter Filter Gallery. Chọn mẫu Halftone Pattern và thiết lập thông số như hình dưới đây.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bạn sẽ thu được một hình nền caro trắng đen như bên dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Thiết lập chế độ hòa trộn Color Dodge và giảm Opacity xuống còn 20% cho Layer 6.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Vào menu Filter Liquify. Thiết lập nét cọ khoảng 1000 px, tô nhẹ theo các hướng mũi tên chỉ dẫn dưới đây. Nhấn OK.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Vào menu Filter Blur Gaussian Blur. Thiết lập thông số bên dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 9: Nhấn Ctrl+Alt+Shift+E để nhóm các layer lại thành một layer mới, tên là Layer 7. Thiết lập chế độ hòa trộn Screen cho Layer 7 và giảm Opacity xuống còn 40%.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Vào menu Filter Blur Gaussian Blur. Thiết lập thông số bên dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhấn Ctrl+Alt+Shift+E một lần nữa để tạo layer tổng hợp nội dung của tất cả các layer trước đó, tên là Layer 8.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 10: Vào menu File New, tạo một file mới kích thước 2560x1440 pixels, độ phân giải 300 pixels/inch. Chọn công cụ Gradient Tool, thiết lập chế độ Radial Gradient, dải màu chuyển từ #3b2500 đến #130f08.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhấn giữ và rê chuột theo hướng mũi tên để tạo màu nền.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 11: Chọn công cụ Horizontal Type Tool, thiết lập font chữ VAL (tải về miễn phí tại đây), màu trắng, gõ nội dung tùy ý.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhấn chuột phải lên layer chứa chữ, chọn Blending Options, thiết lập thông số như hình bên dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Tiếp đến, bạn đưa hình nền đã tạo trước đó vào vùng làm việc, đặt trên layer chứa chữ.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Nhấn giữ phím Alt, đồng thời rê chuột đến vị trí lằn ranh nằm giữa layer chứa chữ và layer ảnh nền sao cho xuất hiện biểu tượng hai vòng tròn lồng nhau, click chuột để tạo mối quan hệ cha con.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Hoặc bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl+Alt+G để tạo nhanh mối quan hệ cha con cho hai layer.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bước 12: Đưa file ảnh chứa hiệu ứng lóe sáng (tải về miễn phí tại đây) vào vùng làm việc, đặt tại vị trí trên cùng bảng Layer.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Thiết lập chế độ hòa trộn Screen cho layer này.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Vào menu Image Adjustments Levels. Kéo điểm neo ở cạnh trái về hướng bên phải cho đến khi vùng đen xung quanh tia sáng biến mất hoàn toàn, nhấn OK.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Vào menu Filter Blur Gaussian Blur, thiết lập thông số như hình bên dưới.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Đặt tia sáng vào vị trí thích hợp, nên đặt ở những vị trí giữa các chữ cái hoặc đỉnh mỗi chữ cái.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Tương tự, bạn nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer tia sáng rồi đặt chúng vào các vị trí khác.

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Kết quả cuối cùng:

Hiệu ứng chữ màu caro độc đáo

Bạn có thể tải về file gốc để tham khảo tại đây. Chúc bạn thành công!